Marketeers in tijden van corona

14 mei 2020 door Sanne
Maatschappelijk

‘Life after Corona’. Hoe het eruit gaat zien? Wie zal het zeggen. Maar dat we er elke dag druk mee bezig zijn is één ding wat zeker is. Zo ook onze opdrachtgevers, vaak ín of direct áchter de frontlinies. Maar wat als je aandacht probeert te vragen voor de effecten van Corona buiten Nederland? Word je dan gehoord? Is er al ruimte voor de roep om steun voor elders? Deze week: Michèle Rabouw, Head of Corporate Communications en Judith Oude Sogtoen, Head of Fundraising & Partnerships bij Amref Flying Doctors.

‘Als Corona in Afrika te groot wordt, dan is de ramp niet te overzien. De Afrikaanse gezondheidssystemen kunnen het gewoon niet aan. Ter illustratie: Kenia heeft 150 intensive care bedden op 50 miljoen mensen. Mensen leven dicht op elkaar. Social distancing is in veel gevallen niet mogelijk. Mensen staan elke dag voor een levensgroot dilemma: ga ik zorgen voor een dagloon (en dus eten) of blijf ik uit voorzorg thuis om kans op infectie te voorkomen (en dan geen eten). Het is een situatie die in niets te vergelijken is met hoe het in Nederland gaat. ‘

Maar vindt die boodschap gehoor? ‘Toen Corona hier in maart de kop op stak hadden Nederlanders wekenlang geen brainspace om bezig te zijn met de gevolgen van de pandemie voor Afrika. We hadden allemaal onze handen vol aan onszelf en de mensen om ons heen. Heel logisch ook. Vanuit communicatie hebben we er de eerste week bewust voor gekozen om alle Coronagerelateerde communicatie-activiteiten in de ijskast te zetten en alleen nog maar te communiceren over bijvoorbeeld het nut van het bouwen aan sterke zorgstelsels in Afrika. Iets wat we altijd al benadrukken, maar nu nog meer en nog specifieker. Particuliere fondsenwerving en andere vormen van fondsenwerving waren meteen al aan het nadenken over het werven van fondsen (gaan we specifiek iets op Corona doen of niet?). In de derde week van maart zijn we begonnen met een Online Corona bestrijdingscampagne. Op Facebook, in onze email nieuwsbrief en onze website hebben we onze donateurs geïnformeerd over het trainen van extra zorgverleners in Afrika. Recentelijker hebben we een testmailing verstuurd naar een deel van ons donateursbestand. Vraag blijft waar Corona in Afrika op de aandachtsladder staat bij Nederlanders. Daarom: met beleid testen en goed testen. We zien dat de houding ten opzichte van Corona van dag tot dag verandert, we zijn daarnaast ook alert op ‘Corona moeheid’, een situatie waarbij mensen er even helemaal niks meer over willen horen.’

‘Maar de consequenties zijn ook bij ons duidelijk voelbaar. De straatwerving is stopgezet, dat heeft natuurlijk impact op onze inkomsten. Aan de andere kant komt die investering die daarmee gepaard gaat nu vrij, die kunnen we inzetten om onze naamsbekendheid en fondsenwerving te ondersteunen op tv.’

‘Veel van de bureaus waar we mee samenwerken voor de straatwerving hebben het zwaar. We moeten gaan bekijken hoe zij uit deze crisis gaan komen. Omdat we de straat- en huis-aan-huis werving tijdelijk moeten stoppen, zetten we nu extra in op andere wervingskanalen zoals DRTV en online adverteren, dit is mede mogelijk vanwege de huidige gereduceerde media-inkooptarieven. Daarnaast continueren we onze strategie voor de lange termijn waarbij het behoud van onze donateurs en het opschalen van werving via digital speerpunten zijn.’

Met de invoering van de AVG-wetgeving rondom privacy stopte Amref Flying Doctors met het plaatsen van inserts in tijdschriften. ‘De wet zorgt ervoor dat we geen naw-gegevens meer doorkrijgen, waardoor het dus niet rendabel is omdat we niet meer kunnen opvolgen met een vervolggiftvraag.’ Telemarketing loopt echter wel gewoon door: ‘Dat is iets wat wij altijd al ten behoeve van de fondsenwerving doen. Je ziet nu wel dat er door de lock down een betere bereikbaarheid is en de respons ook positiever is. Mensen doneren via deze weg nu meer. Zijn bereid te helpen. Je merkt dat er meer saamhorigheid is en dat mensen zien dat we elkaar wereldwijd moeten bijstaan om deze epidemie te bestrijden. Met een donatie aan Amref Flying Doctors doe je daar een bijdrage aan.’

‘Amref Flying Doctors werkt in landen waar de zorgsystemen zwak zijn. En als Corona één ding duidelijk maakt, dan is het dat ons werk noodzakelijker is dan ooit. We werken aan sterke zorgstelsels. Bijvoorbeeld door zorgpersoneel op te leiden en bij te scholen. Maar ook door een gesprekspartner te zijn voor overheden, zodat beleid wordt aangepast en veranderingen blijvend zijn. Daarnaast trainen we lokale vrijwilligers, zodat ze mensen in hun buurt kunnen voorlichten over bijvoorbeeld het belang van hygiëne. En door samen te werken met bedrijven en andere partners kunnen we sneller opschalen. In onze naamsbekendheidscampagne focussen we op de Afrikaanse zorgverleners, de echte helden, de ware gamechangers. Zij zijn degene die het verschil kunnen maken in deze crisis.’

‘We zijn dus zeker positief, maar sluiten onze ogen niet voor de economische recessie die op ons af komt. Hoe diep en hoe lang die zal zijn, weten we natuurlijk nog niet. Maar dat gaat effect hebben op onze fondsenwerving. Nu is het wel zo dat we al jaren inzetten op een gediversificeerde stroom van inkomsten. Dat betekent dat we uit verschillende bronnen gelden ontvangen en dus niet volledig afhankelijk zijn van particuliere fondsenwerving. Al met al reden genoeg om aan onze naamsbekendheid te blijven werken, want we leven in een tijd waarin we als Amref Flying Doctors ontzettend relevant en nodig zijn.

Voor meer informatie en mogelijkheden om bij te dragen: http://www.amref.nl

Sanne

14 mei 2020, door Sanne