Nursing | Verbinder van kennis & kunde

15 november 2018 door

Het vakblad Nursing is een begrip onder verpleegkundigen, maar zo veel meer dan een tijdschrift alleen. Onder het merk Nursing vallen ruim 300 evenementen, een website, opleidingen, boeken, een vacaturebank, e-learningmodules en niet te vergeten een zeer populair Facebookkanaal. Nursing biedt dus nog veel meer, iets wat lang niet bij alle verpleegkundigen bekend was. De producten en diensten naast het tijdschrift werden nog onvoldoende met het merk geassocieerd. “Is dat ook van Nursing?”

De aanpak  (Van denken in producten, naar denken in een merk)
Tot op het moment dat Millford aan boord kwam werd er altijd gesproken over de verschillende ‘producten’ van Nursing. Deze verschilde niet alleen anders in verschijningsvorm en content, maar werden vaak ook geproduceerd en geleid door een ander team binnen Bohn Stafleu van Loghum. Vanuit de organisatie gedacht een hele logische keuze, verpleegkundigen denken alleen niet op deze manier. En door alles apart te blijven zien en behandelen wordt het nooit een geheel, en dus nooit één merk.

Op basis van interviews en een interne workshop met verschillende afdelingen kwamen we tot een zestal behoeften van verpleegkundigen welke product overstijgend zijn. Elke behoefte kon door Nursing worden ingevuld met een product (functioneel) maar ook met een product overstijgende belofte (emotioneel). Iets wat later de back bone van de campagne is geworden:

De merkcampagne
Het creatieve concept rust op twee pijlers: het Nursing netwerk en de 6 verschillende behoeften en beloftes. Het netwerk is op een abstracte manier gevisualiseerd in de look en feel. De 6 behoeften en beloftes zien we terug in kleur, illustraties en copy content. Hierdoor is er een grid ontstaan wat het geheel verbindt, maar tevens ruimte voor eigenheid heeft. Multi-inzetbaar en volledig content gedreven. Het stelt Nursing in staat om 24/7 zélf content te creëren, zowel online als in print. Dit kan op merkniveau gebeuren (“Zeker zijn van je zaak”- Nursing vormt ) en op productniveau (“7 meningen over schaalvergroting in de zorg” - Nursing vormt). Een mooie en effectieve communicatiecampagne die Nursing een ander gezicht gaat geven!

 

15 november 2018,